Veiligheid

Wat te doen bij ….

Bijen hebben ook een slechte eigenschap: ze kunnen steken.

Een bijensteek hoeft helemaal geen probleem te zijn. Bij de meeste mensen ontstaat een huidreactie, gaande van jeuk tot een sterke lokale zwelling. Er worden antistoffen aangemaakt.

Bij herhaalde steken, b.v. bij imkers, kan een fase van anergie optreden (geen reactie).

Plaatselijke reacties zijn hinderlijk maar niet gevaarlijk. Wel opletten, indien gestoken in keel of tong, waardoor een sterke zwelling kan ontstaan die levensbedreigend kan zijn.

Voorkomen van steken.

 • Bijen steken enkel bij bedreiging of als ze ergens vast komen te zitten, zoals in haar.
 • De angel heeft weerhaken zodat de angel blijft zitten. De angel geeft een geur af, waardoor andere bijen worden aangespoord op dezelfde plek te steken.
 • Bijen in een zwerm zullen minder steken, daar ze zich hebben volgezogen met honing om voldoende energie te hebben om naar hun nieuw nestverblijf te vliegen.
 • Na het steken sterft de bij.
 • Niet te dicht naderen van nesten.
 • Niet slaan naar hommels, bijen of wespen. Ze worden dan agressief en ze weten waar ze moeten steken.
 • Bijen en wespen zien geen trage bewegingen, maar wel snelle bewegingen.

Zijn bijensteken gevaarlijk?

Bijensteken zijn in principe niet gevaarlijker dan steken van andere insecten. Alleen mensen die allergisch zijn voor bijengift moeten de nodige voorzorgen nemen. Ook steken in de mond kunnen gevaarlijk zijn door zwellingen die ademnood kunnen veroorzaken

Wat stel je vast bij een bijensteek?

Plaatselijke zwelling, roodheid, jeuk en soms wat pijn. Bij een ernstige (allergische) reactie:

 • Ernstige zwelling, roodheid, jeuk, pijn en veel meer verspreid over het hele lichaam
 • Soms: voelt zich erg ziek met mogelijk shock- verschijnselen

Wat doe je bij een bijensteek?

 Indien de angel nog in de huid steekt: gebruik dan een vingernagel of de botte kant van een mes om de angel weg te schrapen. Neem geen pincet, hiermee kan je het achtergebleven gifzakje samendrukken waardoor het resterende gif in de bloedsomloop terecht kan komen

 • Koel de plaats van de insectensteek af met ijs om zwelling, jeuk en pijn te beperken. Een jeukwerende

lotion of zalf kan ook helpen

 • Ga naar een huisarts als de steekplaats erg dik wordt
 • Ga direct naar een huisarts of ziekenhuis indien het slachtoffer in de mond of keel is gestoken. Laat eventueel op een ijsblokje zuigen om de zwelling tegen te gaan.

Systemische reacties zijn heftige reacties die zich niet beperken tot de plaats waar gestoken is. Symptonen van systemische reacties zijn:

 • Jeuk over het ganse lichaam.
 • Rood worden.
 • Netelroos.
 • Duizeligheid.
 • Kortademigheid door opzwellen van keel of vernauwing onderste luchtwegen.
 • Acute niesbuien.
 • Braken.
 • Diarree.
 • Shock (Er bestaat gevaar voor een anafylactische shock, waardoor het cardio-vasculaire

Het systeem wordt verzwakt, bewusteloosheid treed op en uiteindelijk hartstilstand.)

Bij een tweede steek, kan de reactie veel heviger zijn, daar tengevolge van de eerste steek antistoffen worden aangemaakt, waardoor overgevoeligheid kan ontstaan.

Bij een ernstige (Systemische\ allergische) reactie:

 • Direct 112 (laten) bellen
 • Breng het slachtoffer in een halfzittende houding
 • Ontsmetten van steek en plaatselijke afkoeling (zie lokale reactie)
 • Aanbrengen van knevel boven de steek om verspreiding van gif te vermijden

Meer Weten : De Imker kan U meer vertellen.

Website design by SiteRefresh.nl